Objavljen natječaj za nove skladbe Splitskog festivala 2018.

Objavljen je natječaj za nove skladbe Festivala zabavne glazbe Split 2018. godine.

Uvjeti natječaja su sljedeći:

1. Skladbe upućene na Natječaj moraju se temeljiti na izvorištima dalmatinskog (mediteranskog) melosa kao zabavna pjesma ili kao pjesma slobodnog glazbenog oblika, uz korištenje sredstava i postupaka svojstvenih suvremenoj zabavnoj, pop, rock ili folk glazbi.

2. Autori su dužni voditi računa o kvaliteti stihova, jer se glazba i stihovi ocjenjuju kao jedinstveno djelo. Stihovi mogu biti pisani na čakavskom dijalektu i standardnom književnom jeziku.

3. Autor je dužan dostaviti: naziv skladbe, ime i prezime autora s točnom adresom te kontakt informacijama te ogledni kvalitetni snimak + tekst na e-mail.

4. Skladbe koje selekcijska komisija odabere izvest će se na Festivalu zabavne glazbe Split 2017, koji će se održati od 28. do 30. lipnja 2018. godine na Trgu Republike u Splitu, uz festivalski orkestar i pjevanje uživo. 5. Natječaj je otvoren do 01. travnja 2018. godine, a radovi se dostavljaju isključivo na e-mail: natjecaj@splitskifestival.hr (mp3 + tekst).

6. Slanjem skladbi na natječaj autori jamče da skladbe nisu ranije objavljene, javno izvođene i da su isključivi nositelji autorskih prava. U slučaju bilo kakvih sudskih sporova po ovom pitanju, svu odgovornost i nanesenu štetu snosi autor. Autori nemaju pravo naknadnog povlačenja odabranih skladbi.

7. Autori odabranih skladbi dužni su prihvatiti sugestije u glazbi i stihovima ako to organizator iz umjetničkih i programskih razloga bude zahtijevao.
8. Autori odabranih skladbi obvezuju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja rezultata natječaja potpisati s organizatorom nakladnički ugovor, ukoliko to ne naprave organizator pridržava pravo diskvalificirati predmetne skladbe.

9. Slanjem radova na natječaj autori prihvaćaju sve natječajne uvjete i prenose pravo na organizatora da odabrane skladbe tiska u notnom izdanju, prvi put javno izvede, snimi na nosačima zvuka i slike, prenosi putem radija i TV te da ta prava prenese na treća lica. Sva ostala prava autor pridržava za sebe.

(1073)

Objavljen natječaj za nove skladbe Splitskog festivala 2018.