Pjesme i kola podpapučkog kraja na albumu Pod Papukom KUD-a Šijaci iz Biškupaca

Kulturno-umjetničko društvo Šijaci izvorna je folklorna skupina koja na nastupima izvodi običaje te izvorne pjesme i kola podpapučkog kraja. Nakon višegodišnjeg prikupljanja građe, 2018. godine objavljena je knjiga pokojne voditeljice i sakupljačice narodnog blaga, Marije Tomašević, pod nazivom Moje sjećanje na Šijake – običaji.

U knjizi su podrobno opisani običaji te svaku pjesmu prati i notni zapis. Kako su notni zapisi kvalitetno obrađeni došlo se na ideju da se snimi nosač zvuka koji bi ostao u trajnoj baštini budućim članovima društva.

Otuda izdanje Pod Papukom koje na najljepši i najbolji način opisuje bogatu tradiciju šireg požeškog kraja ili podpapučkog krajaAj, pod PapugomOj, redušo, Vesel’te se divojčiceDoratOj, gajdašuAdet nam jeOj, na našem igralištuVitar travu lelujaGajdeAjd’ u kolo poskočimo i Sitna kola izvorne su pjesme koje se nalaze na albumu, a sve su izvodili članovi KUD-a Šijaci. Gajde i samicu svirao je Robert Sakoman, počimalje su Eva Sakoman i Barbara Petrović, a počimači Stjepan Maruna i Marijan Ivanešić. Cijeli materijal snimao je, miksa i masterirao Damjan Pirović.

Zbog epidemiološke situacije u državi izdanje Pod Papukom je dostupno u prodaji isključivo putem webshopa Croatia Recordsa po cijeni od 59 kuna ili na svim važnijim streaming platformama.

 

(23)

Pjesme i kola podpapučkog kraja na albumu Pod Papukom KUD-a Šijaci iz Biškupaca