Ljerka Očić budi orgulje diljem lijepe naše

Edicija „Zvuci hrvatskih povijesnih orgulja“ bogatija je za još jedno izdanje, CD „Južnonjemački orguljski barok“ Ljerke Očić. Dugogodišnja profesorica na zagrebačkoj Akademiji dosad je u toj ediciji objavila tri nosača zvuka.

‘Nekakva je bila moja ideja da se upravo za instrument koji je iz određenog razdoblja sa određenim stilskim karakteristikama koje nosi po svojoj zvučnosti da se izabere program adekvatan razdoblju u kojemu su te orgulje nastajale i koji je najbolji da se pokaže sva raskoš određenog instrumenta.’

Prvi CD je snimila na Trškom Vrhu kod Krapine, na orguljama Antoniusa Römer. Ponovno je odabrala program primjeren tim orguljama „Knjižicu za Anu Magdalenu“ Johanna Sebastiana Bacha. Sljedeći je CD zabilježen na orguljama Ferdinanda Heferera u Svetom Križu Začretje i s njih su zabilježene skladbe anonimnih domaćih skladatelja. Treći, nedavno objavljeni CD snimljen je na orguljama Antoniusa Weinera u Samoboru s kojih je prvi put zabilježen zvuk.

‘Orgulje Antoniusa Weinera u Samboru zapravo u stilskom konceptu pripadaju južnonjemačkom konceptu graditeljstva i upravo zato sam izabrala barokne skladatelje koji su vrlo specifični svojim načinom i stilskim odrednicama pripadaju da budu izvođeni na ovom instrumentu.
To su Pachelberg, Kerll i Mufat.’

Od jedanaeste godine svira u crkvi. Studirala je Akademiju u Ljubljani, a usavršavala se kod najboljih profesora u Francuskoj, Njemačkoj i Italiji.

‘Međutim čovjek nekako sam formira svoj glazbeni izričaj i ja sam tijekom godina sve više pokušavala produbiti taj moj odnos prema orguljskoj glazbi prema tom užasno širokom repertoaru, proniknuti u sve stilske zakućice koje postoje u tom svijetu’, kaže Ljerka Očić u razgovoru za CMCtv.

‘Pokušavam spojiti taj život samog instrumenta, njegovu povijest, njegovu osobnost sa glazbom koja mu je pri tom pripadajuća.’

Tijekom posljednje dvije godine održala je 20 koncerata i na taj način javnosti predstavila različite nacionalne orguljske škole.

‘Zahvaljujući mojim bivšim studentima i mladoj generaciji, evo ja sad 23 godine radim na Akademiji i nekako imam uvid u to šta se događa i kolega Penzer i ja pokušavamo odgojiti neke nove generacije i prenijeti tu novu ljubav njima i prima se, moram reći jer samo niču orguljski festivali.’

U Hrvatskoj ih je nekoliko, a najpoznatiji su Festival „Orgulje Zagrebačke katedrale“, Ars Organi Sisciae, Orguljski festival „Petar Nakić“ u Rabu, Festival „Orgulje Heferer“ i mnogi drugi.

‘Čovjek kad ima i iskustva onda vidi da ima strahovito puno razina s kojima se treba suočiti i baviti da bi ta glazba mogla doprijeti do slušatelja, ali taj odnos s instrumentom možda je ključan u tome.’

U ediciji „Zvuci hrvatskih povijesnih orgulja“ planira objaviti još tri CD-a, a nedavno je već snimila jedan na povijesnim orguljama Petra Nakića u Rabu, snimat će još u Svetoj Nedelji te na nedavno objavljenim najstarijim orguljama u Hrvatskoj, u Crkvi Svetog Florijana u Varaždinu.

(371)

Ljerka Očić budi orgulje diljem lijepe naše