Dalibor Petko Show – Splitski festival i Meri Andraković

Foto: Karla Matulina

(23)

Dalibor Petko Show – Splitski festival i Meri Andraković