Prvi koncert ciklusa Cantus Ansambl KaGeeNeM + CeAHaDeeS = NEW MUSIC!

U ponedeljak 9. listopada u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski očekuje nas prvi koncert ciklusa Cantus Ansambl KaGeeNeM + CeAHaDeeS = NEW MUSIC!

Cantus Ansambl već godinama razvija uspješne umjetničke suradnje s više srodnih ansambala u Europi i svijetu. Jedan je takav zatvorio koncertnu sezonu za nama – Turning Point iz Kanade, a drugi će pak otvoriti novu pred nama – ansambl Udruženja za Novu glazbu iz Kölna – KGNM.
“Ka-Ge-eN-eM + Ce-A-Ha-De-eS = NEW MUSIC!” dobitna je formula prvog koncerta nove sezone pod dirigentskim vodstvom umjetničkog voditelja Cantus Ansambla Berislava Šipuša. Program donosi pojedinačne, kao i više združenih nastupa Cantusovaca i KGNM-ovaca, a među ostalim predstavlja skladbu Kiborg Zlatka Tanodija (u povodu 70. rođendana), kao i novo djelo mladog hrvatskog autora Davida Batinića.

 

(6)

Prvi koncert ciklusa Cantus Ansambl KaGeeNeM + CeAHaDeeS = NEW MUSIC!